Mintavételi mérőcsoportok találkozója Baján

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szervezésében, Baján került megrendezésre a Vízügyi Igazgatóságok Mintavevő Munkacsoportjainak III. országos mérőgyakorlata. A 12 vízügyi igazgatóság Mintavevő Munkacsoportjai szeptember 4-6-ig vettek részt a körméréseken, ahol a vízmintavételekben és a helyszíni vízminőségi mérésekben szerzett jártasságukat igazolhatták.

Bővebben...

Pályázati felhívás gépjármű értékesítésére

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 33. § (2) bekezdése értelmében az igazgatóság a működéséhez már nem szükséges, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket – amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott 25 MFt értékhatárt nem haladja meg – az MNV Zrt-vel 2018. 04. 12. napján kötött megbízási szerződés alapján értékesítheti a Vtv. 34-35. § alkalmazásával.

Bővebben...

Helyszíni bejárás a Baja–Bezdáni-csatorna szerbiai szakaszán

Igazgatóságunk képviselői a Vajdasági Vizek Vízügyi Közvállalat, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány – Európai Ügyek Alap munkatársaival közösen 2018. augusztus 22-én helyszíni bejárást tartottak a Baja–Bezdáni-csatorna szerbiai szakaszán, melynek során megtekintették a Baja–Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése elnevezésű, 85%-ban európai uniós finanszírozású IPA projekt keretében helyreállítandó műtárgyakat.

Bővebben...

Extrém kisvízi állapotok a Dunán

A felső-dunai részvízgyűjtők időjárását július közepe óta döntően anticiklonális hatások alakítják, ezért a Duna alpesi részvízgyűjtőin és Bajorországban egyaránt csapadékszegény idő uralkodik. Az osztrák Központi Meteorológiai és Geodinamikai Intézet (ZAMG) tájékoztatása szerint Ausztriában a júliusi csapadékösszeg helyenként akár 50-75%-kal is elmaradt a sokévi átlagtól.

Bővebben...

Vízminőség vizsgálatok a Sugovicán, különös tekintettel az oxigén viszonyok alakulására

Az ADUVIZIG Mintavételi Munkacsoportja a Sugovica hossz-szelvényében, csónakos bejárás során vízminőség vizsgálatokat végzett.

Bővebben...