Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

ADUVIZIG vízminőségi kárelhárítási gyakorlata 2023. november 9.

IMG_8381.JPG

Igazgatóságunk a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a védekezésre való felkészítés és továbbképzés céljából vízminőségi környezeti kárelhárítási gyakorlatot tartott 2023. november 9-én a Ferenc-tápcsatorna Deák Ferenc-zsilip alvízi oldalán.

A gyakorlaton az ADUVIZIG Műszaki Biztonsági Csoportja, a szakaszmérnökségek és a Vízgyűjtő-gazdálkodási és Víziközmű Osztály munkatársai, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály főosztályvezetője és a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet képviselői vettek részt.

A gyakorlat elméleti oktatással kezdődött, ahol a résztvevők röviden megismerhették a vízminőségi kárelhárítás jogi szabályozását és egy káresemény során a vízügyi igazgatóságok kárelhárítási feladatait, majd az ADUVIZIG működési területén található felszíni vizek jellemző vízminőségi problémái, illetve azok lehetséges forrásai kerültek bemutatásra. Ezt követően lehetőség nyílt a védelmi raktárkészlet, a vízkárelhárítási anyagok és berendezések megtekintésére, ahol a Sanol, mint olajfelitató adszorbens anyag tulajdonságairól, felhasználási formáiról és a Sanol rendszer előnyeiről hallhattak részletes információkat a kollégák. A Vikoma merülőfalak és a gépi olajleszedő berendezések bemutatása közben azok működési elve és alkalmazási területeik is ismertetésre kerültek. A gyakorlat résztvevői tájékoztatást kaptak a kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladékok kezeléséről is.

A bemutatót követően egy elméleti környezetkárosodás kárelhárítási feladatainak végrehajtására került sor. A feltételezett káresemény szerint ismeretlen eredetű szénhidrogén szennyezés érte a Kamarás-Dunát, mely a nyitott Deák Ferenc-zsilipen átjutva a Ferenc-tápcsatorna ökológiai állapotát is veszélyeztette. A felszíni víztestek vízminőségének, illetve élővilágának védelme érdekében a feltételezett olajfolt lokalizálása és eltávolítása volt a feladat.

Mivel a Duna áradásának köszönhetően a Kamarás-Dunából a zsilipen keresztül nagyobb sebességgel áramlott a víz, ezért az imitált olajlefölözést Vikoma Mini Fasflo típusú nyíltvízi és folyami olajleszedővel végezték el. A szennyezés lokalizálása, illetve a szennyezőanyag olajcsapdába történő terelése érdekében a fölöző berendezést Vikoma Sentinel Boom típusú merülőfalakkal együtt szükséges alkalmazni, melyek segítségével a Deák Ferenc-zsilip alvízi oldalán, a Ferenc-tápcsatorna teljes szélességben történő elzárására került sor.