Eszközbeszerzés - 2. számú kiegészítő tájékoztatás és módosított Tenderdokumentáció