Pályázati felhívás - "A hazai vízgadálkodás kiemelt fejlesztési feladatai"

Hazánk vízgazdálkodási jellegű problémaköreit alapvetően meghatározza a földrajzi elhelyezkedése. Ebből adódóan egyszerre kell számolni árvízi és belvízi elöntésekkel, valamint az aszályos időszakok megjelenésével is. Magyarországon az utolsó 20 évben 21 folyó mentén dőlt meg a legnagyobb árvízszint, ebből a Dunán 3 alkalommal, a Tiszán 5 alkalommal, de új rekord árvízszintek alakultak ki a Sajón, a Hernádon, a Murán és több kisebb vízfolyáson is. Az új rekordok rendkívül nagy kihívásokat jelentettek az árvízvédelmi feladatokat ellátó vízügyi szolgálat valamint az egész nemzetgazdaság részére. A rekord árvizek miatt szükségessé váló hagyományos (szerkezeti) fejlesztések megvalósítása rendkívül nagy terhet jelentene a költségvetésnek, ezért szükségszerűvé vált az ágazatban az előrejelzés, a megelőzés (a nem-szerkezeti módszerek) fejlesztése.

 

Az időjárás szélsőségesebbé válásának következménye a vízgazdálkodás más szakterületein is jelentkezik. A mezőgazdasági termelés biztonságossá tétele, a túrizmus fejlesztése, nem lehet eredményes a vízrendezés és öntözés, a holtág rehabilitáció, vagy nagytavaink vízgazdálkodásának fejlesztése nélkül. Komolyan újra kell gondolni a belterületek csapadékgazdálkodását is, ami nem csak a városias kialakítás és esztétikus városkép, hanem a vízkárok elleni védelem érdekében is elengedhetetlen.

 

A Vízügyi Tudományos Tanács a szűkebb és tágabb szakterületek szakmai ismeretei és értékes gyakorlati tapasztalatai felhasználása, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak megismerése érdekében, a megadott témakeretben pályázatot hirdet tanulmányok, innovációs javaslatok megírására.

 

A pályázati felhívás letöltése