Lakossági tájékoztató

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, Baja 5309 hrsz.-ú, Kamarás-Duna megnevezésű, kivett művelési ágú ingatlan területén lévő faegyedek egészségügyi jellegű gyérítési munkálatai fognak zajlani a Petőfi hídtól déli irányban.


A munkavégzés várható időpontja: 2017. december 01 – 2018. február 28.

 

Az érintett ingatlan fával borított részein egyes faegyedek egészségügyi állapota az utóbbi időben jelentősen leromlott. A felmerülő kockázatok figyelembevételével indokolttá vált a balesetveszélyes fák eltávolítása. Kizárólag a balesetveszélyes, beteg, lábon száradt, csúcsszáradt és korhadt faegyedek eltávolítása történik meg. A fent megjelölt időszakban az érintett terület és a mellette lévő sétány megközelítésének korlátozására lehet számítani.

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét a korlátozások betartására!

 

Együttműködésüket előre is köszönjük.