379/2015. Korm. rendelet szerinti jegyzői adatszolgáltatás

A Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) Magyarország valamennyi településére vonatkozóan előírja a 2. melléklet szerinti jegyzői adatszolgáltatás teljesítését.

Kitöltendő táblázat

Kitöltési útmutató

Kérjük a kitöltött adatlapokat elektronikusan a Rendelet előírásainak megfelelően az alábbiak szerint megküldeni szíveskedjenek.

- Rendelet 6. § (2) Több települést kiszolgáló térségi rendszer esetén a fővárosi, illetve a települési önkormányzatok jegyzői a 2. melléklet szerinti adatokat az agglomerációs központ települési önkormányzatának jegyzője részére a tárgyévet követő év március 31. napjáig küldik meg.

- Rendelet 6. § (3) Az agglomerációs központ jegyzője, és az egyetlen települést kiszolgáló rendszer (szigetüzem), az egyedi szennyvízkezelő berendezés, valamint az egyedi zárt szennyvíztároló esetén a települési önkormányzatok jegyzője a 2. melléklet szerinti adatokat a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak a tárgyévet követő év április 30-ig küldi meg.

Megkezdődött az ADUVIZIG területére vonatkozó Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv kidolgozása

A vizek jó állapotának elérése és megtartása érdekében a Kormány a 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal lépette hatályba Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét, amely a 2016-2021 közötti időszak intézkedési programját tartalmazza. A „vízgazdálkodásban érdekelt” ágazatok, társadalmi csoportok rendkívül széles kört ölelnek fel, ezért szükséges, hogy a VKI célkitűzései horizontális szempontként beépüljenek a különböző szakpolitikák programjaiba.

Bővebben...

Világnapi pályázatok gyermekek részére

A Víz Világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-t a Víz Világnapjává nyilvánította, felhívta a figyelmet a víz életünkben betöltött fontos szerepére. A kezdeményezés fő célja, hogy védjük, óvjuk környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.

Bővebben...

Álláshirdetés - gazdasági ügyintéző - Kalocsai Szakaszmérnökség

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázat kiírása nélkül betölthető, a Kalocsai Szakaszmérnökség alá tartozó gazdasági ügyintéző munkakört hirdet.

Bővebben...

Belvízhelyzet az ADUVIZIG területén - 2017.02.08.

Az elmúlt héten az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén átlagosan 35 mm csapadék hullott. A felmelegedő időjárás következtében elolvadt hó, és az esőzések együttes hatására a belvíz lefolyás megnövekedett, főcsatornáink vízszintjei megemelkedtek.

Bővebben...