Dunai bejárás hajóval kisvíz idején

Az integrált dunai jégvédekezés érdekében a magyar, horvát és szerb központi és helyi jégvédekezési összekötők részvételével sor került a jégmegállás és jégtorlaszok kialakulására hajlamos kritikus Duna-szakaszok hajóval történő bejárására kisvíz idején, Dunaföldvár és Vukovár (Horvátország) között.

Bővebben...

Vízrendezési, vízhasznosítási főművek felülvizsgálata

Az ADUVIZIG jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2016. őszén is végrehajtja a védművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések, gépek, eszközök és felszerelések rendszeres, éves felülvizsgálatát.

Bővebben...

A vízügyi igazgatóságok Mintavevő Munkacsoportjainak 2016. évi mérőgyakorlata

Az ADUVIZIG Mintavevő Munkacsoportja 4 fővel részt vett a Siófokon, 2016. szeptember 6-8 között megrendezett mérőgyakorlaton. Az akkreditált státusz fenntartásához a csoport tagjainak igazolni kell a mintavételekben, helyszíni vízvizsgálatokban megszerzett jártasságukat, illetve más, akkreditált mintavevő csoporttal történő összemérésekkel az általuk elvégzett mérések pontosságát.

Bővebben...

Sugovica kotrása

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság mint az érintett Kamarás-Duna és Türr-átvágás vízfolyások kezelője mérésekkel évente ellenőrzi a dunai mellékág állapotát. A Kamarás-Duna mellékág téli menedékhelyként szolgál a hajók számára.

Az ADUVIZIG utolsó mederfelmérései szerint – a természetszerűleg bekövetkező feltöltődési folyamatoknak megfelelően - a mellékág egyes szakaszai erősen feliszapolódott állapotban vannak. A feliszapolódás leginkább a Kamarás-Duna torkolattól a város felé eső, első 500 méteres szakaszát érinti.

A kotrási munkálatokat az ADUVIZIG a fent említett szakaszon (a Kamarás-Duna 0+000-0+500 cskm szelvényei között), valamint a Türr-átvágás jobb part 0+365 cskm szelvényének közvetlen környezetében hajtja végre. A munkálatok a Türr-átvágásban 2016. szeptember 1-jén kezdődtek meg, majd a héten a Kamarás-Duna torkolati szakaszán folytatódtak. A kotrás kedvező vízállás mellett néhány héten belül befejezésre kerül.

A mederkotrást egy úszótagon elhelyezett kotrógép végzi, a mederanyagot uszályba rakja, amellyel kiszállítják a torkolat alatti Duna-szakaszra. A kikotort üledéket a Duna 1477-1478 fkm közötti szakaszán a sodorvonalba ürítik ki, ezzel is javítva a folyó hordalékviszonyain.

 

A Kamarás-Duna 0+000-0+500 cskm közötti szakaszán megközelítőleg 7.500 m3 mederanyag kitermelésére fog sor kerülni.

A Budapesti Víz Világtalálkozó 2016. – „A víz összeköt”

Az Áder János köztársasági elnök fővédnökségével és Magyarország Kormánya által a Víz Világtanáccsal együttműködésben megrendezésre kerülő „Budapesti Víz Világtalálkozó 2016” azt kívánja elősegíteni, hogy újabb XXI. századi konfliktusok és globális kockázatok helyett a víz az együttműködés, a béke és fejlődés forrása legyen a világ minden fenntartható fejlődésben érdekelt országa számára. Ennek érdekében az esemény résztvevői a „Budapesti Nyilatkozat 2016” megvitatásával és elfogadásával teszik le megoldási javaslataikat a releváns nemzetközi fórumok számára.

Bővebben...