Vízkárelhárítási Albizottság szakértői munkacsoportjának találkozója

2017. október 16-17-én került lebonyolításra a magyar-szerb Vízkárelhárítási Albizottság szakértői munkacsoportjának találkozója. A Felek minden év őszén megtekintik a szerb-magyar közös érdekeltségű Duna-vízgyűjtő árvízvédelmi és belvízvédelmi létesítményeit.

Bővebben...

Árvízvédelmi főművek szemléi

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság minden év őszén felülvizsgálja a kezelésében lévő árvízvédelmi, belvízvédelmi, folyamszabályozási műveket.
2017-ben az árvízvédelmi főművek bizottsági szemléi október 9-én és október 12-én kerültek lebonyolításra. A szakemberek a szemle első napján a 03.03. számú Uszód-Solti és a 03.02. számú Baja-Foktői árvízvédelmi szakaszon, majd a szemle folytatásában a 03.01. sz. Baja-Margittaszigeti árvízvédelmi szakaszon végezték el a felülvizsgálatokat.

Bővebben...

Fenntarthatósági témahét

Fenntarthatósági témahét keretén belül Igazgatóságunk felkérést kapott a Csávolyi könyvtár vezetőjétől előadás megtartására 7-8. osztályos diákok részére. A felkérésnek Váradi Zsolt osztályvezető úr tett eleget és „Fenntarthatóság és ökológiai gondolkodás” címmel tartotta meg előadását. Az érdekes ismertetőanyag elsajátításának és használatának eredményeként Bízunk abban, hogy sikerült a diákokban felelősséget ébreszteni saját illetve az elkövetkező nemzedékek jövője iránt.

Bővebben...

A magyar-szerb határvízi egyezmény egyeztetésének 2. fordulója

A magyar és a szerb kormány képviselői 2017. október 3-5. között, a szerbiai Alsókelebián megtartották második egyeztetésüket a két fél közötti, a fenntartható vízgazdálkodás terén, a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló új egyezmény tervezetével kapcsolatban. A találkozón magyar részről a Belügyminisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Bács-Kiskun-Megyei Rendőr-főkapitányság, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviselői vettek részt. A szerb felet a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Vajdaság Vizei Vízügyi Közvállalat, a Szerbiai Vizek Vízügyi Közvállalat, valamint a Jaroslav Černi Vízgazdálkodási Intézet képviselte.

Bővebben...

Vízrendezési, vízhasznosítási főművek felülvizsgálata

Az ADUVIZIG jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2017. őszén is végrehajtja a védművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések, gépek, eszközök és felszerelések rendszeres, éves felülvizsgálatát.
A szemle során a felülvizsgáló bizottságnak vizsgálnia és értékelnie kell többek között a csatornák, az azokon lévő műtárgyak elő- és utófenék állapotát, a burkolatokat, a csatlakozó földmeder állapotát, az elzáró szerkezetek vízzáróságát, az acélszerkezeteknél a korrózió hatását, a mozgó alkatrészeket, a szerelvények működőképességét, a gerebeket és a zsilipmozgató berendezéseket.

Bővebben...