Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vízminőségvédelmi kárelhárítás

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság környezeti káresemények esetén kárelhárítási tevékenységét a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet alapján végzi.
A vízügyi igazgatóság feladata a felszíni és a felszín alatti vizeket és földtani közeget érintő környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás megszüntetése érdekében tett intézkedések végrehajtása és az érintett szervezetekkel való együttműködés.

Környezeti káresemény esetén:

 • az ADUVIZIG központi telefonszámán: +36 79 525 100,
 • faxon: +36 79 325 212,
 • e-mailen: titkarsag(kukac)aduvizig.hu címen lehet bejelentést tenni.

Az igazgatóság állandó ügyeleti szolgálatot működtet.
Az ADUVIZIG ügyeleti elérhetőségei: 

 • mobiltelefon: +36 30 943 6281
 • e-mail: muszaki.ugyelet(kukac)aduvizig.hu
 • EDR rádió hívószáma: 4213113, hívóneve: ADU 42 SK

A bejelentésnek főként az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • bejelentő neve, elérhetősége (cím, telefon),
 • környezetveszélyeztetés, illetve káresemény helye, jellege, mértéke, kiterjedése,
 • káresemény, szennyezés leírása,
 • bekövetkezésének, észlelésének ideje,
 • káresemény oka, okozója,
 • egyéb információk.

A környezetkárosodás felderítésére bejelentésre vagy hivatalból kerülhet sor. Az igazgatóság a káreseményről történt értesülés után tájékoztatja az illetékes társszervezeteket (Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) és azok bevonásával megteszi a szükséges intézkedéseket.

A káresemények észlelése céljából a vizeket és a földtani közeget érintő rendkívüli szennyezések felderítése érdekében az ADUVIZIG figyelőhálózatot és mérő-megfigyelő rendszert működtet. Ennek a figyelőrendszernek részét képezik a szakaszmérnökségek dolgozói, különösen a gát- és csatornaőrök, szivattyúkezelők, akik – mivel folyamatos jelenlétet biztosítanak a működési területen – első észlelői lehetnek egy esetleges környezetszennyezésnek. 

A környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, így különösen haladéktalanul ellenőrzése alá vonni, feltartóztatni, eltávolítani vagy más megfelelő módon kezelni a környezetkárosodást okozó anyagokat, illetve más károsító tényezőket.

A környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén kárelhárítást köteles végezni.
Amennyiben a környezethasználó személye ismert, azonban önmaga nem képes a környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételére, a kárelhárítás elvégzésére az ADUVIZIG szakmai irányítása mellett köteles részt venni a kárelhárításban.

A felszíni vizek, a felszín alatti vizek és földtani közeg környezeti elemek esetén, valamint azoknál a vizeknél és vízilétesítményeknél, amelyek Natura 2000 területen vagy országos jelentőségű védett természeti területen vannak, de a VIZIG vagyonkezelésében állnak, a vízügyi hatóság megbízása alapján a környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételét és a kárelhárítás elvégzését a vízügyi igazgatóság végzi, amennyiben:

 • a környezetkárosodás határon túlról terjed át, illetve a környezethasználó személye ismeretlen, 
 • a környezethasználó környezetkárosodást megelőző intézkedést nem tesz, kárelhárítást nem végez, illetve azokat nem vagy nem megfelelően végzi.

A környezethasználó, illetve a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a vízügyi szervek a kárelhárítás feladatainak végrehajtását elsősorban saját erőforrásaikkal látják el.

A környezetkárosodást megelőző intézkedés, illetve a kárelhárítás befejezése után a költségek áthárításra kerülnek a környezethasználóra.

Az igazgatóság elsősorban vízminőségi káresemények (olajszennyezések) megszüntetésére alkalmas raktárkészlettel rendelkezik. Ezen kárelhárítási eszközök és anyagok folyamatos készenlétben tartásáról és karbantartásáról gondoskodik.

A vízügyi igazgatóság minden évben kárelhárítási gyakorlatot tart a beosztott munkatársak részére felkészítés és továbbképzés céljából, amelybe az együttműködő szervezeteket is bevonja, kivéve, ha az adott évben III. fokú kárelhárítási készültségben volt.

Képek a kárelhárítási gyakorlatról: