Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Településsoros-Online Adatfeldolgozó Rendszer

379/2015. Korm. rendelet szerinti jegyzői adatszolgáltatás.

A Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) Magyarország valamennyi településére vonatkozóan előírja a 2. melléklet szerinti jegyzői adatszolgáltatás teljesítését.

A Rendelet 4.§ – a szerint Magyarország valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény), valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos adatokat – a 2. mellékletben meghatározott adatszolgáltatás szerinti tartalommal – Településsoros Jegyzékben kell nyilvántartani.

A Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatást évente elektronikusan kell teljesíteni a fővárosi és a települési önkormányzatoknak a tárgyév december 31-én fennálló állapotra vonatkozóan, a tárgyévet követő év április 30. napjáig. A teljesítésért a települési önkormányzat jegyzője felelős.

Az elektronikus teljesítés megvalósítása a TSONLINE felületen történik.

A TSONLINE felület: https://oaf.vizugy.hu/login-ts

A Rendelet előírásainak megfelelően az elektronikus adatszolgáltatást az alábbiak szerint teljesítendő:

  • Rendelet 6. § (2) Több települést kiszolgáló térségi rendszer esetén a 2. mellékletben szereplő szennyvíztisztító telepre vonatkozó fejlesztési adatokat az agglomerációs központ települési önkormányzatának jegyzője (a továbbiakban: agglomerációs központ jegyzője) szolgáltatja.
  • Rendelet 6. § (3) Ha egy település több szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik, a 2. melléklet szerinti adatokat településrészenként kell megadni.