Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Töltésközlekedési hozzájárulás

Tájékoztató a töltésközlekedés aktuális szabályairól

Az igazgatóság

  • a Baja, Széchenyi u. 2/c. sz. alatti székhelyén, hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteki napokon 8-tól 15 óráig,
  • a Baja, Szeremlei u. 80. sz. alatti Bajai Szakaszmérnökségén (munkanapokon 8-tól 14 óráig),
  • és a Kalocsa, Híd u. 1. sz. alatti Kalocsai Szakaszmérnökségén (munkanapokon 8-tól 14 óráig)

biztosítja a töltésközlekedési hozzájárulás készpénzfizetés útján történő személyes kiváltásának lehetőségét.

A 2024. évi díjszabás megtekinthető a következő linken: 2024. évi bruttó díjak.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek és mozgásában korlátozott személyek a megállapított díjból 50%-os kedvezményre jogosultak.
A kedvezmény igénybevételéhez a nyugdíjas vagy mozgáskorlátozott kártya és a forgalmi engedély bemutatása illetve az azokról készült fényképek vagy másolatok kérelemhez való csatolása szükséges.
A kedvezményt a kedvezményre jogosult csak a saját tulajdonában lévő gépjárműre vonatkozóan érvényesítheti.

Változatlanul lehetőség van a töltésközlekedési hozzájárulás írásban történő igénylésére is. Az írásbeli kérelem mintája letölthető ITT.
Az írásbeli kérelem benyújtása e-mailben a titkarsag(kukac)aduvizig.hu elektronikus címre vagy postai úton a 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c. címre küldéssel történhet.

A kérelemben kérjük, jelölje meg, hogy banki átutalással a 10025004-01712120-00000000 számlaszámra vagy az ADUVIZIG által az Ön részére megküldött készpénz-átutalási megbízással (csekkel) kívánja megfizetni a hozzájárulás díját.

Az ügymenet gyorsabb, ha a kérelem e-mailen történő beküldését és a banki átutalási formát választja. Csekkes fizetés esetén a befizetés igazolásaként javasoljuk a feladóvevény másolatának megküldését. A töltésközlekedési hozzájárulást a hozzájárulási díjnak az igazgatóságunk bankszámlaszámára történt megérkezését követően állítjuk ki, és azt a befizetést igazoló számlával együtt postai úton küldjük meg a megadott címre.

8/2023. sz. igazgatói utasítás az árvízvédelmi töltésen történő járműközlekedés rendjéről és az árvízvédelmi töltésen történő közlekedésre feljogosító hozzájárulás kiadásának szabályairól szóló 51/2022. számú igazgatói utasítás módosításáról (Hatályos: 2023. február 1-től)

51/2022. sz. igazgatói utasítás az árvízvédelmi töltésen történő járműközlekedés rendjéről és az árvízvédelmi töltésen történő közlekedésre feljogosító hozzájárulás kiadásának szabályairól (Hatályos: 2023. február 1-től)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatójának 35/2022. számú (OVF) utasítása a töltéseken történő járműközlekedés rendjéről (Hatályos: 2022. december 20-tól.)

Korábbi szabályzatok:

Az árvízvédelmi töltésen történő járműközlekedés rendjéről és az árvízvédelmi töltésen történő közlekedésre feljogosító hozzájárulás kiadásának szabályairól szóló 51/2022. sz. igazgatói utasítás (Hatályos: 2023. január 1-től – 2023. február 1-ig)

Az árvízvédelmi töltésen történő járműközlekedés rendjéről és az árvízvédelmi töltésen történő közlekedésre feljogosító hozzájárulás kiadásának szabályairól szóló 20/2020. sz. igazgatói utasítás (Hatályos: 2022. szeptember 30. – 2022. december 31.)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatójának 18/2017. számú (OVF) utasítása a töltéseken történő járműközlekedés rendjéről (Hatályos: 2017. október 1. – 2022. december 19.)