Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vízbázisvédelem

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén összesen 69 db üzemelő -, 8 db tartalék – és 12 db távlati felszín alatti ivóvízbázis található. A távlati vízbázisok potenciális, jó vízadó adottságokkal rendelkező területek, amelyeken jelenleg még nem került kialakításra vízműtelep.

Az üzemelő, parti szűrésű-, rétegvíz- és talajvízkészleteket kitermelő vízbázisok összes védendő vízkészlete 126.658 m3/nap. A távlati vízbázisok mindegyike parti szűrésű vízbázis. A távlati vízbázisok összes védendő vízkészlete 405.000 m3/nap.

A működési területén található összesen 89 db ivóvízbázis közül 43 db tekinthető sérülékenynek. Sérülékeny az a vízbázis, ahol a vízadó összletnek nincs földtani védelme, vagyis a felszínről induló potenciális szennyezések rövidebb-hosszabb idő alatt elérhetik az ivóvíz kutakat (az alegységesetében ilyenek a partiszűrésű-, és a talajvízre települt vízbázisaink, valamint a kisebb mélységű rétegvíz-adók).

A sérülékenységből adódó károk megelőzésére a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet az üzemelő vízbázisok, a távlati vízbázisok, az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények, valamint az ásvány és gyógyvizek védelme érdekében meghatározta a biztonságba helyezés folyamatát, és kötelezővé tette a közüzemi vízszolgáltatók számára a termelő kutak védőövezetének kialakítását. A védőidomok és védőterületek kijelölési folyamata a hatósági határozat kiadásával és ennek következményeként a belső, külső és hidrogeológiai védőterületek földhivatali telekkönyvi bejegyzésével ér véget. (A távlati vízbázisoknál csak a hidrogeológiai védőidom, védőövezet „B” zónájának határát kell kijelölni, az „A” zóna határait csak akkor, ha a tervezett vízkivételek helye ismert).

Az ADUVIZIG feladatai közé tartozik a kezelésére bízott 12 távlati sérülékeny vízbázis fenntartása. A fenntartás keretében az ADUVIZIG működési területén összesen 5 féle program működik, ebből egy mennyiségi, négy kémiai feltáró monitoring. A mennyiségi monitoring célja a felszín alatti víz szintjében bekövetkező változások nyomon követése, valamint adatok biztosítása a vízmérleg számításhoz és a szárazföldi ökoszisztémák állapotának meghatározásához, valamint a határon átáramló víz irányának és mennyiségének becsléséhez. Jelenleg 43 db figyelőkút évi 2-szeri (tavaszi és őszi) vízszintmérést, és általános vízkémiai komponensekre vonatkozó mérés végezzük el, 6 évente pedig egyéb az előírásoknak megfelelő kiegészítő méréseket ( nehézfémek, triazint és glifozát). A laborméréseket külső akkreditált laboratóriummal végeztetjük el.