Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vízgazdálkodási Tanácsok

Általános információk

A Kormány a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI.22.) Korm. határozattal a vízgazdálkodás országos és részterületeit érintő vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatainak, koncepcióinak, valamint a vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében Területi Vízgazdálkodási Tanácsokat (TVT), Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsokat (RVT) és Országos Vízgazdálkodási Tanácsot (OVT) hozott létre és működtet. A vízgazdálkodási tanácsok titkársági feladatainak ellátását az említett kormányhatározat a működési területe szerint illetékes Vízügyi Igazgatóságokra bízta. Igazgatóságunk az Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács titkársági feladatait látja el, emelett delegáltként részt vesz a Tisza és Duna Részvízgyűjtő Tanács munkájában is. A tagi összetételt és a feladatokat e határozat részletesen szabályozza, ezek a jelenleg érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az éves munkatervben is megtalálhatóak.

A jelenleg érvényes SZMSZ-t letöltheti innen

A vízgazdálkodási tanács működési területe megegyezik a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontjában közzétett ADUVIZIG működési területével.

Az ADU-TVT elnöke Rideg László – a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke –, a tagok száma 22 fő, a Szakmai Bizottsági tagok száma 6 fő.

A Tanácsok a kormányhatározat értelmében legalább évente kétszer üléseznek.

Az ülések anyagai:

2022.07.20. I. ülés jegyzőkönyve

2022.12.08. II. ülés jegyzőkönyve

2023.07.06. I. ülés jegyzőkönyve

2023.12.01. II. ülés jegyzőkönyve

A TVT feladatai teljesítésének elősegítése érdekében állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre, mely értelmében az Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács is működtet Szakmai Bizottságot.

 

Alsó-Duna völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács (ADU-TVT)

Elnök: Rideg László

Titkár: Holczerné Gáspár Mónika

E-mail: holczerne.gaspar.monika(kukac)aduvizig.hu

 

Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács – Szakmai Bizottság:

Elnök: Rideg László

E-mail: elnok(kukac)bacskiskun.hu