Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vízvisszatartás

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (ADUVIZIG) a rendelkezésére álló infrastruktúra lehetőségeit kihasználva minden időszakban törekszik arra, hogy a vízrendszereiben meglévő vízkészleteket a legoptimálisabb módon hasznosítsa. E tevékenység részeként tározási feladatokat is végez. A tározás jól alkalmazható a vízbő időszakok többletvizeinek visszatartására, valamint a szárazabb, aszályos hónapok hatásának enyhítésére. A vizek helyben tartásával a térség vízigényeinek kiszolgálása, a talajvízszintek beszivárgás általi dúsítása, illetve a környező táj mikroklímájának javítása is megvalósulhat. Az igazgatóságnak a vízvisszatartás jegyében lehetősége van a bővizű időszakok többletvizeinek tározókban történő elhelyezésére, valamint a vagyonkezelésében lévő csatornaszakaszokon történő medertározásra.

Tározók

Az ADUVIZIG jelenleg 4 tározó üzemeltetését látja el, melyből 3 a Kígyós vízrendszeren, míg további 1 a Margitta-szigeti vízrendszeren helyezkedik el. Nevezett tározók az alábbiak:

  • Mátételki-tározó
  • Bácsbokodi-tározó
  • Bácsborsodi-tározó
  • Kadia-Ó-Duna-tározó

Medertározás

A medertározás kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a rendelkezésre álló vonalas infrastruktúra tározókapacitását kihasználva vízkészletet tartsunk vissza a területen. Az igazgatóság működési területén két csatorna nevezhető meg, mely jelentős vízkészlet medertározását teszi lehetővé:

  • a Kiskunsági-főcsatorna, illetve
  • a Fűzvölgyi-főcsatorna.

A csatornák maximális tározási kapacitása nagyságrendileg 2,3 millió m3 mértékű, a megengedett legmagasabb vízszintek tartása esetén. Ez az üzemállapot azonban kizárólag tartósan vízhiányos időszakokat előrejelzése esetén, pufferkapacitás képzése érdekében áll elő.

További lehetőségként az ADUVIZIG, a kezelésében lévő kizárólagos állami tulajdonú 910 km-es csatornaszakaszon, továbbá a társulatoktól korábban átvett 872 km állami tulajdonú, forgalomképes csatornákon, ún. bögézési tevékenység révén gondoskodik a vízkészletek lehetséges mértékű megtartásáról.