Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vízrajzi adatszolgáltatás

Az ADUVIZIG által üzemeltetett vízrajzi állomásokon mért és észlelt adatokat a Vízrajzi Osztály kezeli. Az adatok ma már számítógépi adatbázisokban kerülnek tárolásra és megőrzésre, bár emellett a múltból származó papír alapú adattárat is kezelünk. A vízrajzi adatok általában közérdekűek, ezért nyilvánosak.

A vízrajzi adatok igénylésének módja a következő:

  • az adat igénylője írásban (levélben, elektronikus levélben, vagy közvetlenül benyújtott igénylőlapon) jelzi az igényét az ADUVIZIG Vízrajzi Osztály felé. Az igénylőlapon a következő információkat kérjük megadni:
  • az igénylő neve, címe, elérhetősége,
  • amennyiben valamely cégnek, hivatalnak, intézménynek képviseletében jár el, akkor annak neve címe, elérhetősége,
  • az adatfelhasználás célja,
  • az igényelt adatok minél pontosabb és egyértelműbb leírása: mely vízrajzi elemről van szó, melyik állomás(ok)ra (ha ismert), melyik időszakra, az adatok milyen részletezésével, feldolgozottságával, milyen jellemző értékeivel van szükség.
  • Az adatközlés módja (pl. másolat levélben, elektronikus levélben, vagy közvetlenül átadva).
  • szükség esetén segítünk az igényelt adatok, információk körének pontosabb lehatárolásában.
  • az esetlegesen felmerülő költségekről írásban, ajánlati formában tájékozatjuk az igénylőt.
  • az ajánlat elfogadását követően összeállítjuk a kért adatokat és azokat az egyeztetett formában megküldjük, vagy átadjuk az igénylőnek.

Ha mindössze közvetlen betekintésre van szükség, akkor a fenti procedúra helyett telefonon történő egyeztetés is elegendő.

A nyilvános adattárak, adatbázisok alapvetően az úgynevezett elsődleges adatfeldolgozás eredményeit tartalmazzák. Az elsődleges adatfeldolgozás az adatok ellenőrzését, szűrését, esetleges javítását, bizonyos származtatott adatok előállítását (pl. számított vízhozam adatok) és jellemző értékek (pl. évi, havi legkisebb, legnagyobb és átlagos értékek) meghatározását fedi le. Amennyiben a felhasználó igénye túllép az elsődleges adatfeldolgozás eredményeinek körén, azaz további feldolgozást, elemző, értékelő munkát kíván, akkor szolgáltatásunk és annak díja külön megállapodás tárgyát képezi.

Egyéb vízrajzi szolgáltatás

Megrendelés alapján vállalunk olyan vízrajzi feladatokat, amelyek nem tartoznak az állami alapfeladataink körébe, de rendelkezünk végrehajtáshoz szükséges eszközökkel és tapasztalattal. Így például – a rendszeres hálózati észleléseken és méréseken túl – vállalunk rendszeres, vagy expedíciószerű vízhozamméréseket az ADUVIZIG működési területén lévő vízfolyásokon, valamint folyami vízhozam, áramlási irány, sebesség méréseket, továbbá hordalékméréseket a Dunán.

Az ADUVIZIG Vízrajzi Osztály elérhetősége:

Levélcím: 6501 Baja, Pf. 84.
tel.: 79/525-131, 79/525-176, 79/525-100
fax: 79/325-212
Email: vizrajz(kukac)aduvizig.hu

Adatigénylő lap

Az adatszolgáltatás ingyenessége