Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vízrajzi monitoring

A vízrajz a természeti és társadalmi-gazdasági folyamatokban résztvevő felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi jellemzőinek – állapotuk és változásaik – megismerésével és előrejelzésével foglalkozik.

Tevékenységi köre kiterjed a monitoringtevékenységre (vízmennyiségi és –minőségi megfigyelésekre, mérésekre, az adatok gyűjtésére, azok továbbítására), az adatok tárolására, feldolgozására, átfogó értékelésére és közreadására, valamint a vizek jellemzőinek előrejelzésére.

Az ADUVIZIG területén üzemeltetett vízrajzi állomásokon emberi észlelés útján gyűjtött és műszeresen regisztrált vízrajzi adatok alapadatként szolgálnak a szakágazati üzemelési, védekezési és fejlesztési feladatok végrehajtásához, valamint a területi vízrajzi-hidrológiai elemzésekhez. A feladatkör kiterjed az adatok begyűjtésére, feldolgozására, elemzésére, az adatbázisok karbantartására, továbbá a külső és belső adatszolgáltatás ellátására is.

A vízrajzi adatok gyűjtése az alábbi állomásfajtákon történik:

  • felszíni állomások: vízfolyások és állóvizek megfigyelése (vízállás, vízhő, vízhozam)
  • felszín közeli állomások/talajvízkutak: a felszín alatti első vízzáró réteg fölött elhelyezkedő vízvezető réteg hézagait teljesen kitöltő, szabad felszínű vizek megfigyelése (vízállás, vízhő),
  • felszín alatti állomások/rétegvízkutak: a talajvíztartó rétegek alatt elhelyezkedő rétegek vizeinek megfigyelése (vízállás, vízhő),
  • hidrometeorológiai állomások: vízgazdálkodáshoz kapcsolódó légköri elemek megfigyelése (léghő, légnedvesség, csapadék, párolgás, talajfagy, hóvastagság, hóvízegyenérték),
  • aszálymonitoring állomások: a fent felsorolt hidrometeorológiai elemeken túl talajnedvesség- és talajhőmérséklet-mérés is történik.

Az ADUVIZIG területén jellemző mérési módszereket az alábbi táblázat mutatja be:

 

Emberi észlelés

Helyszíni adatgyűjtés

Távmérés

Felszíni állomás

vízmérce leolvasása

vízállás, vízhőmérséklet, vízhozam automata mérése,
az adatkinyerés a helyszínen történik

Az automata mérőeszközök interneten
továbbítják a mért adatokat a központi szerverre

Az automata mérőeszközök interneten
továbbítják a mért adatokat a központi szerverre

Felszín közeli állomás

kútvízszint mérése / vízszintmérő leolvasása

vízállás, vízhőmérséklet, automata mérése,
az adatkinyerés a helyszínen történik

Felszín alatti állomás

kútvízszint mérése / vízszintmérő leolvasása

Hidrometeorológiai állomás

hidrometeorológiai elemek (léghőmérséklet, légnedvesség, csapadék, párolgás, talajfagy,
hóvastagság, hóvízegyenérték) leolvasása/kézi mérése

n. é.

Aszálymonitoring állomás

n. é.

n. é.

 

 

Az üzemelő vízrajzi állomáshálózat táblázatos áttekintése az alábbiakban látható (2024. március 26-i állapot):

 

Állomások száma (db)

ebből távmérő (db)
(zárójelben: beépített vízhozammérő műszerek száma)

ebből helyszíni adatgyűjtő (db)

ebből kézi észlelésű (db)

Felszíni állomások

231

72 (4)

4

137

Felszín közeli állomások

461

94

123

35

Felszín alatti állomások

20

 

13

6

Hidrometeorológia

16

6

0

10

Aszálymonitoring állomások (üzemeltető: OVF Aszálymonitoring Munkacsoport)

19

19

0

0

A vízforgalmi és vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból jelentős felszíni állomások szelvényein adott időegység alatt átáramló vízmennyiséget, azaz a vízhozamot zömmel terepi mérések útján határozzuk meg. A Dunán és az ADUVIZIG csatornahálózatán végzett mérések száma éves szinten meghaladja a 600-at.