Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vízrajzi állomáshálózat

Igazgatóságunk területén közel 750 vízrajzi állomás található, melyből az árvíz-, belvíz- és vízhiány-védelmi tevékenységének támogatása, valamint a vízrajzi megfigyelések biztosítása érdekében több mint 500 állomást folyamatosan üzemeltet. Az állomások közel 30%-a törzsállomás, azaz országos jelentőségű, hosszú és rendszeres megfigyelési időszakkal rendelkező, szoros adatgyűjtési és –szolgáltatási határidő mellett üzemeltetett állomás. A hálózat fennmaradó mintegy 70%-át üzemi állomások képezik, melyek az igazgatóság napi vízgazdálkodási, vízkár-elhárítási, üzemirányítási feladatainak ellátását segítik. Az adatok észlelésének gyakorisága a szakmai igényektől függ.

Az állomáshálózat struktúráját az alábbiak táblázat mutatja be (2022. december 15-i állapot):

 

Állo-mások száma (db)

ebből távjelző (db)
(zárójelben: beépített vízhozam-mérő műszerek száma)

ebből helyszíni adat-gyűjtő (db)

ebből kézi észlelésű (db)

észlelő-ből vízügyes (db)

észlelő-ből külsős észlelő (db)

Vízbázis vagy „Phare” figyelő-kút (db)

Felszíni állomások

 

 

 

 

 

 

 

      Felszíni törzsállomások

9

9 (1)

0

0

0

0

 

      Felszíni üzemi állomások

181

55 (8)

4

106

106

0

 

      Árvízi üzemi állomások

37

0

0

37

37

0

 

összesen

227

64

4

143

143

0

 

Felszín közeli és felszín alatti állomások

             

      Talajvízkút törzsállomás

140

92

39

9

3

6

 

      Talajvízkút üzemi állomások

321

2

89

30

28

2

282

      Rétegvíz törzsállomások

20

 

13

6

0

6

 

összesen

481

94

141

45

31

14

282

Hidrometeorológia

             

      Hidrometeorológiai törzsállomások

10

1

0

9

5

4

 

      Aszálymonitoring (üzemeltető: OVF Aszálymonitoring Munkacsoport)

19

19

0

0

0

0

 

      Meteorológiai üzemi állomások

5

3

0

2

0

2

 

összesen

34

23

0

11

5

6

 

Az állomáshálózat térképi áttekintése az alábbiakban található: